τούτω

τούτω
οὗτος
this
masc/neut gen sg (doric aeolic)
οὗτος
this
masc acc dual

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • τουτῶ — from here indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τουτώ — Α [τοῦτο] επίρρ. (δωρ. τ.) τουτεῖ, ταύτῃ …   Dictionary of Greek

  • τούτῳ — οὗτος this masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τούτωι — τούτῳ , οὗτος this masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Im Anfang war das Wort — Epsilon Inhaltsverzeichnis 1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ …   Deutsch Wikipedia

  • In vino veritas — Epsilon Inhaltsverzeichnis 1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ …   Deutsch Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/Epsilon — Epsilon Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • In hoc signo vinces — is the rendition in Latin of the Greek phrase εν τούτω νίκα , en toutōi nika , meaning in this [sign] you will conquer .According to legend, Constantine I adopted this Greek phrase, εν τούτω νίκα , as a motto after his vision of a chi rho on the… …   Wikipedia

  • In hoc signo vinces — es una traducción en latín de la frase griega ἐν τούτῳ νίκα , en toutōi nika, que significa con esto como estandarte vencerás . Según la leyenda, Constantino I adoptó esta frase griega , εν τούτῳ νίκα , como lema después de su visión de un… …   Wikipedia Español

  • In hoc signo vinces — Portion de la toile La Vision de la Croix dépeignant la vision d une croix avant la bataille du pont Milvius. La locution en grec Ἐν τούτῳ νίκα apparaît à la droite du nuage …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”